Tellitavad teenused ja Autorank


Tasulised tiitlid


Meie tellitavad teenused on nüüd leitavad eraldi lehelt – vajuta allolevat nuppu.

Mängimisel saadavad tiitlid


Vabadik

“Justkui nagu vaba mees vabal maal!”

Alustad oma rännakut Pelariks saamise nimel. Vabadikud olid kehviktalupojad, kel oli maad vähe või polnud seda üldse. Nad elasid juhutöödest, harva ka käsitööst. Sirgu aga tugevaks nagu puu ja suundu aina suurematele jahimaadele edu otsima.

“Tegijal sünnib mõnda, seisjal ei midagi!” Jõudu teele!

 • Juhuslik teleporteerumine käsklusega /tpr
 • Viimatisse kohta tagasi pöördumine käsklusega /back
 • Õigus warpi taotleda
 • Õigus Jobs-süsteemi kasutada (/jobs browse, /jobs join)

Hankimine

 • Mängi serveris kokku 5 minutit
 • Liigu 250 plokki
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Vabadik

Sulane

,,Kes tööd teeb, see rõõmu näeb.”

Lähenedes vabadikele ja tihti ise olles vabadike perest. Eestis oli sulaseks sageli taluperemehe noorem poeg. Sulastel tavaliselt oma maad ei olnud, nad tegid palgatööd. Neid palgati tihti vaid aastaks tööle.

“Raha hea sulane, aga paha peremees.”

 • Kõik Vabadiku õigused
 • Kokku 1 kodu (/sethome)
 • 1000 raha
 • 1000 alaplokki

Hankimine

 • Oma edasijõudmist “Hea tehing!”
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Sulane

Talupoeg

“Ei ole olemas töid, mida ei suudaks lahendada põllumeheliku talupojatarkusega.”

Talupojad elasid enamasti kloostrile kuuluvatel maadel ja tasusid oma maaisandatele koormistega (teotööga). Polnud pojad sõnaosavad, ent lahendasid tülid nagu mehed.

 • 1 Vote kasti võti
 • Istu maha käsklusega /sit
 • Kerge Jobs boost (/jobs browse)

Hankimine

 • Edasijõudmine “Pane riidesse”
 • Anneta 1 raudkõblast, 64 vasekangi, 192 (3*64) heina
 • Tapa 7 siga, lammast, lehma
 • Oma ühte kaitseala
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Talupoeg

Läänimees

“Mina härra, sina härra – kes siis kotikandja?”

Lääni koos talupoegadega andis vasallile kasutada kohalik suurfeodaal vastutasuna sõjaliste ja muude teenete eest. Lään anti läänimehele eluks ajaks. Oled Suurfeodaali parem käsi, uhke värk!

 • Kõik Talupoja õigused
 • 5000 raha
 • 1000 alaplokki
 • 1 dynmap marker
 • Kerge Jobs boost (/jobs browse)

Hankimine

 • Anneta 10000 raha
 • Anneta 5000 alaplokki
 • Tapa 3 mängijat
 • Oma edasijõudmisi “Palgatud abi” ning “Loitsija”
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Läänimees

Käsitööline

,,Puhas suu, puhas käsi käib kõige maailma läbi!”

Käsitöölised on elukutselised kuldsete kätega spetsialistid, kes müüvad oma toodanguid ja meistriteoseid raha eest. Meistrite ja nende töökodade arv sõltus keskajal suuresti linna suurusest ja vajadusest. Tihtipeale moodustasid meistrid ka erinevaid käsitööühinguid, et oleks tagatud oma toodangute kaitse ja turundus.

 • Kõik Läänimehe õigused
 • Jobs-poe ligipääs (esemed annavad boonust)
 • 1 külaelaniku ja muula sünnimuna
 • 2 köit
 • Kasuta meisterduslauda käsklusega /workbench

Hankimine

 • Anneta kuldrüü kõik osad, teemantmõõk, kilp, 128 tammetüve, 64 kaltsiiti
 • Meisterda 250 eset
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Käsitööline

Kaupmees

,,Tahad sõbrast lahti saada, laena talle raha.”

Kaupmehed on laiemas tähenduses linnavurled, kes tegelevad elukutseliselt kaubandusega. Keskajal moodustasid Eesti kaupmehed mitmeid sidemeid erinevate linnadega ja kaubaliitudega. Üks tuntumaid ja uhkemaid on ikka vana hea Hansaliit. Liigkasuvõtjad olid nad kõik, aga edevamatest said ka linnapead ja külavanemad.

,,Kui kaks kauplevad, vaadaku kolmas kaugelt.”

 • Kõik Käsitöölise õigused
 • Võimalik avada /trade ohutuks kauplemiseks
 • Vihje musta turu asukoha kohta (on see päris?)
 • 64 oksüdeerunud vaseplokki
 • 8 pauna

Hankimine

 • 1500 plokki jalgsi, paadiga ja muulaga liigutud
 • Külaelanikega 300 korda kaubeldud
 • 8 korda hääletanud (/vote – arvesse lähevad vaid serveris olles hääletatud korrad)
 • Omad edasijõudmisi “Tippkaupleja”, “Lõpp?”, “Me peame sügavamale minema”
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Kaupmees

Manufaktuurist

,,Enne töö tehakse, pärast palk maksetakse.”

Manufaktuuristid olid igati edukat ja taibukad külamehed, kellel õnnestus näha vajadust ja pakkuda välja enda lahendust. Majanduse aluseks oli keskajal viljakasvatus, käsitöö ja kauplemine. Sellest lähtuvalt suutsid just need anda oma panuse kaubanduse arenguks. Kui ei oleks olnud käsitöölisi ja manufaktuure… ei oleks kaubandus kuidagi saanud edasi areneda. Primitiivsele ,,Peost suhu” ühiskonnale ei olnud enam kohta manufaktuuristide kõrval. ,,Kaks kõva kivi ei jahvata head jahu.”

 • Kõik Kaupmehe õigused
 • Redstone-esemetega šulkerikast
 • 64 söeplokki
 • Kerge Jobs boost
 • 3% soodustus /warp pood
 • Chestshopi loomisõigus

Hankimine

 • Anneta 10 alasit, 64 kirstu, 32 püüdjat
 • Kaitsealade kogusuurus 10000 plokki
 • 100 rööbast asetanud
 • 1000 plokki kaevanduskärus liikunud
 • 1000 eset meisterdanud
 • Anneta 30000 raha
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Manufaktuurist

Raehärra

,,Mats linnas, roos rinnas.”

Raehärrad olid ajaloolisest linnade valitsemiseks eluks ajaks valitud rae liikmed, kes enamasti juhtisid linnasid ja nendega seotud kindlaid valdkondi või ametkondi. Tegelikult juhtisid linna korraga kaks ja/või kolm raehärrat, kus alates kolmeteistkümnendast sajandist nimetati vanemaid raehärrasid bürgermeistriteks.

,,Alles siis, kui vanker ümber kukub, nähakse, kui halb on tee.”

 • Kõik Manufaktuuristi õigused
 • Õigus rentida koht spawnis (turuplats, korter, maja)
 • 20000 raha
 • 2 Vote võtit
 • Jobs boost

Hankimine

 • Oled külastanud spawni raekoda ning õppinud sealt vajaliku
 • Söönud 500 korda
 • Lõhkunud 100 000 plokki
 • Anneta 50 000 raha
 • Omad edasijõudmist “Majakavaht”
 • 12 korda hääletanud (/vote – arvesse lähevad vaid serveris olles hääletatud korrad)
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Raeharra

Senjöör

,,Sina härra, mina härra – kes meist teed annab?”

Suurmaavaldajad ehk suurfeodaalid olid härrad, kellest sõltusid feodaalses hierarhias madalamad liikmed ehk vasallid. Senjööril, kui maahärral oli oma valdustes nii poliitiline-, kohtu- kui ka haldusvõim. Maahärrad ise allusid mõeldagi otse aadlitele, vürstidele ja hertsogitele. ,,Head sõbrad hädaajal nagu suled tuule käes.”

 • Kassi ja hundi sünnimuna
 • 5% soodustus /warp pood
 • 2000 alaplokki
 • Jobs boost

Hankimine

Rüütel

,,Raha murrab rauda.”

Rüütliteks nimetati keskajal elukutselisi ratsasõdalasi, kes said oma isandatelt (vürstidelt ja hertsogidelt) tasuks oma teenistuse eest maavalduse koos talupoegadega. On alust arvata, et üheteistkümnendast sajandist alates oli lõviosa rüütlitest endised senjööride alluvusse kuulunud vabad sõjasulased. Kõrgkeskajal oli rüütliks olemine kallis lõbu ehk ametiga käis kaasas ka au ja prestiiž. Kogenenud rüütlitel olid olemas ka oma kannu- ja õpipoisid, kes samuti pürgisid ratsasõdalasteks.

,,Parem avalik vaenlane kui salasõber.”

 • Kõik Senjööri õigused
 • /jobs shop võitlusesemed, mis annavad tööboonust
 • 15% tõenäosus tekitajaid üles korjata
 • Jahimehe Jobs boost
 • Pühitsetud mõõk

Hankimine

 • Anneta netheriitmõõk, kilpi, 32 kuldõuna
 • Tapa 15 000 elukat
 • Oma edasijõudmisi “Kata mind teemantidega”, “Koopad ja kaljud”
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Ruutel

Aadel

“Kus mägi, seal mõis; kus küngas, seal kõrts; talud soos ja rabas.”

Aadlikud olid kõrgem seisus, mis ajalooliselt on olnud eesõigustatud ja pärilik. Aadli tiitel jaguneb veel omakorda tiitliteks kõrg- ja alamaadel, kus alamaadlid olid suuresti seotud sõjapidamise ja militaarse elukorraldusega ning kõrgaadlid piirkonna valitsemise ja poliitikaga. Aadliseisuses isikud olid vabad mehed, keda sidusid omavahelised vasalliteedisidemed ehk keskajal kehtis põhimõte:

“Minu vasalli vasall ei ole minu vasall.”

 • Hääletades 5% võimalus saada eriline Vote võti
 • 10% soodustus /warp pood
 • 1 kosmeetiline võti
 • 2000 alaplokki
 • Jobs boost

Hankimine

 • Tapa 60 wither-luukeret
 • Oma edasijõudmist “Küla kangelane”
 • 200 eset loitsitud
 • Anneta 50 000 raha
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Aadel

Parun

,,Iga mees teab, kust ta king pigistab.”

Algselt kuulusid parunid väikefeodaalide hulka, kes polnud küll kuninga asevalitsejad nagu krahvid, kuid võisid olla üpriski võimsad. Kõrgkeskajal, aga olid parunid Euroopa aadlitiitel, mis jäid feodaalses hierarhias krahvide ja rüütlite sekka. Teisisõnu võib parunit nimetada alamaadliks, vabaks meheks või vabaks sõjameheks, kes otseselt allub ainult vürstidele ja hertsogitele ning omab vaba voli viia läbi sõjakorraldust ja julgeolekut oma parunkonnas.

,,Aus nimi on kallim kui kuld.”

 • Võimalus spawnis renditud alale teleporteeruda
 • 2000 alaplokki
 • Kasuta kivilõikurit käsklusega /stonecutter
 • Viska praht ära käsklusega /trash

Hankimine

 • Anneta 32 kullaplokki
 • Hääleta 16 korda
 • Oma edasijõudmist “Kata mind rusudega”
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Parun

Krahv

,,Habe mehe au, tütar mehe kõrgus, naine mehe nõu.”

Krahvid oli parunitest kõrgem ja maakrahvist madalam aadlitiitel. Krahvid kuulusid kõrgaadlite hulka ning nende üheks igapäevaseks tööülesandeks oli oma maakrahvkonna haldamine ja maksude kogumine. Sarnaselt vürstidele olid krahvid ja parunid aadlid, keda kaasati kubermangu juhtimisel parlamendi liikmeteks ning kes aitasid parlamendi korraldust läbi viia. Lisaks oli naissoost vaste krahvile krahvinna ja sedasorti kõrgaadlike esines hiliskeskajal mitmeid kordi, kuna aadlitiitlid olid päritavad.

 • Kõik Paruni õigused
 • Õigus tekitajaid lehma-, lamba-, seatekitajaks muuta
 • 1 sea, lamba, lehma sünnimuna
 • 2500 alaplokki
 • Kokku 2 kodu (/sethome)
 • Jobs boost

Hankimine

 • Kaitseala suurus min 22 500 plokki
 • Anneta 3 ebasurma tootemit, 64 viljaplokki, 196 sügavkildiplokki
 • Oma edasijõudmist “Tõsine pühendumine”
 • Tapa 1 wither
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Krahv

Kindralkuberner

,,Hea põli ajab hukka.”

Kindralkuberner on monarhi asevalitseja iseseisvas riigis, suures koloonias või haldusüksuses, keda määrati ametisse kuningriigi keskvõimu poolt. Lühidalt käis kogu suhtlus kubermangu ja keskvõimu vahel kindralkuberneri kaudu. Teisisõnu oli kindralkuberner keskaja Eestis kõige kõvem tegija ja vastutaja, kelle igapäevaseks ülesandeks oli kogutud maksude edastamine keskvõimule, kaubandusega seotud raehärrade koostatud protokollide kontrollimine ja osalemine maapäevadel. Tihtipeale ei võtnud kindralkuberner toimunud sõdadest osa, kuid kui leidsid aset siseriiklikud konfliktid kubermangu aadliseisuste vms. vahel, pidid kindralkubernerid intensiivselt tegelema kõigi konfliktide lahendamisega. Eesmärgiks oli rikastada ja kehtestada keskvõimu kolooniates.

 • Kõik Krahvi õigused
 • 25% tõenäosus tekitajaid üles korjata
 • 12.5% soodustus /warp pood
 • 4000 alaplokki

Hankimine

 • Tee rännak Püha Virsiku puu juurde
 • Oma edasijõudmisi “Kuumad turismikohad”, “Raevukas kokteil”
 • Anneta 60 000 raha
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Kindralkuberner

Vürst

,,Hirmuta kasvab, auta elab.”

Vürsti tiitel on hertsogist madalam kõrgaadli tiitel, mida võib võrrelda tänapäeval printsi tiitliga. Kuigi aadlitiitel oli päritav, siis vürstiks siiski pigem saadi, kui noortel krahvidel õnnestus oma pädevust tõestada. Keskajal kõnetati vürste, sarnaselt hertsogitega “Teie Hiilgus”.

,,Mida õpid noores eas, seisab eluaeg sul peas.”

 • Kõik Kindralkuberneri õigused
 • Hääletades 0.5% tõenäosus saada kosmeetiline vote võti
 • 15% soodustus /warp pood
 • 4000 alaplokki
 • Jobs boost

Hankimine

Hertsog

,,Kel tarkus peas, sel ohjad peos.”

Hertsogid oli igati väljateenitud ja uhked tiitlid kuninglikku verd aadlite suguvõsades. Hertsogid ehk kuningad olid oma suguvõsa pead ja kuninga ametid oli eluaegsed. Igapäevased hertsogite ülesanded olid oma kuningriigi valitsemine ja vajadusel sõjade planeerimine, kuna hertsogid olid ühtlasi ka oma riigi sõjaväe kõige kõrgemad ohvitserid. Eesti viimane hertsog oli Vene tsaar Nikolai II.

 • Kõik Vürsti õigused
 • Panda, nahkhiire, delfiini, jääkaru sünnimunad
 • Õigus tekitajaid panda-, nahkhiire-, delfiini-, jääkarutekitajaks muuta
 • 5000 alaplokki

Hankimine

Pelar

,,Surmapõlgus sünnitab kangelased.”

Pelar on keegi, kes armastab head seltskonda ja panustab ise sellesse. Keegi, kes väärib tunnustust ja märkamist. Austusväärne, lugupeetud ning igati väljapeetud inimene. Meie serveri elavad legendid ja sangarid on suur eeskuju kõigile, lühidalt isegi hertsog soovib kord saada Pelariks!

 • Kõik Hertsogi õigused
 • Hääletades 15% võimalus saada eriline Vote võti
 • 40% tõenäosus tekitajaid üles korjata
 • 7000 alaplokki
 • Jobs boost
 • Kokku 3 kodu (/sethome)

Hankimine

 • Hääleta serveri poolt 24 korda (/vote – arvesse lähevad vaid serveris olles hääletatud korrad)
 • Oma edasijõudmisi “Ebakindel liit”, “Tasakaalustatud toitumine”
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Pelar

Kõik AutoRank tiitlid on kättesaadavad pärisraha maksmata ning mängimise teel. AutoRanki tingimuste täitmist saad kontrollida mängus käsklusega /ar check. AutoRank tiitli saavutamisel jääb see mängija kontole nii kauaks, kuni mängija on serverisse registreeritud ning konto andmed on serveris salvestatud (näiteks kuni toimub map reset ehk uus maailm koos andmete lähtestamisega). PELARi juhtkond jätab endale õiguse konto tiitlit muuta, kui see on hangitud ebaausate võtetega (näiteks esemete duplitseerimine).