Tellitavad teenused ja Autorank


Tasulised tiitlid


Meie tellitavad teenused on nüüd leitavad eraldi lehelt – vajuta allolevat nuppu.

Mängimisel saadavad tiitlid


Koopainimene

 • Juhuslik teleporteerumine käsklusega /tpr
 • Võimalus üks kodu luua /sethome
 • Õigus warpi taotleda (Discordis)
 • 1000 raha

Hankimine

 • Läbi alguskohas olev õpetus
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Koopainimene

Korilane

 • Õigus Jobs-süsteemis valida kuni 3 tööd (/jobs browse)
 • 1500 alaplokki

Hankimine

 • Oma edasijõudmist “Tärkav seeme”
 • Anneta 1 meloniviil
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Korilane

Kütt

Hankimine

Tulemeister

 • Kerge Jobs boost
 • Kiire meisterduslaua ligipääs käsklusega /workbench
 • Erilise hääletusvõtme saamise võimalus 10% (/vote)
 • Võimalus prügi hävitada käsklusega /trash

Hankimine

 • Edasijõudmine “Kuumad turismikohad”
 • Meisterda 16 tõrvikut
 • Hangi 32 lõõmavarrast
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Tulemeister

Rändur

 • Võimalus hankida piiramatu arv Jobs-töid (/jobs browse)
 • Serveri poe toodete 5% allahindlus
 • 1 lehma, lamba ja sea sünnimuna
 • Elukatekitajate üleskorjamise tõenäosus siidjase puudutusega kirkaga 15%
 • Võimalus luua 2 kodu (/sethome)

Hankimine

Ürgehitaja

 • 2 erilist võtit
 • 10000 raha
 • 5000 alaplokki
 • Võimalus kiirelt kivilõikurit kasutada /stonecutter
 • Võimalus hankida spawni turuplats

Hankimine

 • Edasijõudmine “Too rikkus majakasse”
 • Meisterda 128 mudatellist
 • Aseta 256 kirstu
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Ürgehitaja

Sepitseja

 • Tugevalt loitsitud laheda nimega kirves
 • 64 söeplokki
 • Kerge Jobs boost

Hankimine

 • Edasijõudmine “Kata mind rusudega”
 • Anneta 512 alasit
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Sepitseja

Talunik

 • Elukatekitajate üleskorjamise tõenäosus siidjase puudutusega kirkaga 25%
 • Chestshopi loomise õigus
 • 15000 raha
 • Võimalus istuda /sit ja lamada /lay

Hankimine

Kaupleja

 • Redstone-kraamiga kastike
 • Spawnipoes allahindlus 10%
 • Erilise võtme saamise tõenäosus 20%

Hankimine

 • Edasijõudmine “Kui jagu linna hüppab”
 • Edasijõudmine “Tippkaupleja”
 • Kauple 2048 korda külaelanikega
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Kaupleja

Alkeemik

 • Õigus luua 3 kodu /sethome
 • Hääletamisel erilise võtme saamise tõenäosus 25%
 • Elukatekitajate üleskorjamise tõenäosus siidjase puudutusega kirkaga 33%
 • 10000 alaplokki

Hankimine

Kaevur

 • Kerge Jobs boost
 • 4 šulkeri kesta
 • 25000 raha
 • 1 kosmeetiline võti

Hankimine

 • Edasijõudmine “See levib”
 • Kaevanda 4096 rauamaaki
 • Kaevanda 8192 sügavkilti
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Kaevur

Arhitekt

 • Hääletades 2% võimalus saada kosmeetiline võti
 • Spawni poes allahindlus 15%
 • Hääletades erilise võtme saamise tõenäosus 30%

Hankimine

 • Edasijõudmine “Siit ülevalt avaneb hea vaade”
 • Aseta 16384 plokki
 • Uuri Endi arhitektuuri
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Arhitekt

Kartograaf

 • 1 paar kattetiibu
 • 1 ilutulestikurakett
 • Õigus muuta elukatekitajad pandaks, nahkhiireks, delfiiniks, jääkaruks
 • 1 panda, nahkhiire, delfiini, jääkaru sünnimuna
 • 2 nuuskija sünnimuna

Hankimine

 • Edasijõudmine “Aeg seikluseks”
 • Liigu 32768 plokki
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Kartograaf

Haritlane

Hankimine

 • Edasijõudmine “Aeg seikluseks!”
 • Edasijõudmine “On see lennuk?”
 • Lõhkunud 65536 plokki
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Haritlane

Pelar

 • Serveri poes allahindlus 20%
 • Võimalus ennast keerutada /spin
 • Võimalus luua 4 kodu (/sethome)
 • Hääletades erilise võtme saamise tõenäosus 35%

Hankimine

 • Edasijõudmine “Stiilne sepistamine”
 • Tapa 131072 elukat
 • Tingimuste täitmise kontrollimiseks, annetuste tegemiseks ning ranki saamiseks kirjuta /ar check SinuMcNimi Pelar

Kõik AutoRank tiitlid on kättesaadavad pärisraha maksmata ning mängimise teel. AutoRanki tingimuste täitmist saad kontrollida mängus käsklusega /ar check. AutoRank tiitli saavutamisel jääb see mängija kontole nii kauaks, kuni mängija on serverisse registreeritud ning konto andmed on serveris salvestatud (näiteks kuni toimub map reset ehk uus maailm koos andmete lähtestamisega). PELARi juhtkond jätab endale õiguse konto tiitlit muuta, kui see on hangitud ebaausate võtetega (näiteks esemete duplitseerimine).